M-Details Ltd.
М-Детайлс ЕООД - Производител на промишлени термометри
ПРОДУКТИ
Промишлени биметални термометри >>
Промишлени термометри от дистанционен тип >>
Цифрови промишлени термометри за директен
монтаж >>
Електроконтактни промишлени термометри >>
Други продукти >>
 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М-Детайлс ЕООД
гр. София 1233
ул. Опълченска, бл. 53, В, 47
тел. 8380566
факс: 9316141
e-mail: m_details@cablebg.net

 

 

 

Промишлени биметални термометри
АКСИАЛЕН ТИП

АТ1
АКСИАЛЕН ТЕРМОМЕТЪР - тип АТ1
Предназначение:
Идеален избор за производители на машини и съоръжения за хранително-вкусовата, химическата и други, където се изисква висока точносто на измерването, надеждност и защитеност от проникване на прах и влага в уреда.
Технически и метрологични характеристики
Условия на експлоатация:
При тежки експлоатационни условия и високоагресивни среди
Кутия:
Неръждаема стомана, марка 304
Степен на защита:
Херметични, IP66-IP68
Потопяема част:
Неръждаема стомана, марка 304*
Присъединяване:
Гайка външна резба G1/2*, заварена, марка 304*
Клас на точност:
1-1,6% от диапазона на измерване
* Указаните материали и размери могат да бъдат заменени с други, по желание на клиента.

Виж още...
Серийно изработвани модели и технически характеристики на биметални промишлени термометри от аксиален тип - АТ1

 

АТ2
АКСИАЛЕН ТЕРМОМЕТЪР - тип АТ2
Предназначение:
Идеален избор за производители на отоплиетлни инсталации, климатични и други видове съоръжения за нагряване на въздух и течности, където е необходим контрол на температурата.
Технически и метрологични характеристики
Условия на експлоатация:
В закрити помещения и неагресивни среди
Кутия:
Боядисана или поцинкована стомана
Степен на защита:
Херметични, IP64
Потопяема част:
Неръждаема стомана, марка 304*
Присъединяване:
Гайка външна резба G1/2*, тип "Ермето", подвижна*
Клас на точност:
1,6% от диапазона на измерване
* Указаните материали и размери могат да бъдат заменени с други, по желание на клиента.

Виж още...
Серийно изработвани модели и технически характеристики на биметални промишлени термометри от радиален тип - АТ2